TRINBESKRIVELSE TIL LINE DANCE

APPLEJACK                                     Traveling Applejacks

1 & 2 & = 2 taktslag

(1): Med vægten på venstre hæl og højre fodballe drejes venstre tå til venstre og højre hæl til venstre, (&): drej venstre tå og højre hæl til center, (2): med vægten på højre hæl og venstre fodballe drejer højre tå til højre og venstre hæl til højre, (&): bring fødderne sammen

BALL CHANGE

& 1 = 1 taktslag

(&): Træd højre fodballe ned ved siden af venstre fod (vægt på højre fodballe). (1): Træd ned på venstre fod på stedet (vægten er på venstre)

BOOT HOOK COMBINATION             Heel Hook Combination

4 taktslag

(1): Støt venstre hæl diagonalt frem, og foden peger ud.(2): Kryds venstre ankel ind foran højre skinneben, så den rører skinnebenet. (3): Støt venstre hæl diagonalt frem og foden peger ud. (4):Træd venstre fod ved siden af højre.

BRUSH

1 taktslag

Bevæg venstre fodballen henover gulvet.

CAMEL WALK

2 taktslag

(1):Træd frem på højre fod. Højre ben laver et smut med knæet.(2): Samtidig hæver hælen sig, mens venstre fod glider op under højre fod (vægten ender på venstre fod)

CHA CHA CHA

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd et skridt frem på højre fod. (&): Træd venstre fod ved siden af højre. (2): Træd et skridt frem på højrefod.

CHARLESTON KICK

4 taktslag

(1): Træd frem på højre fod. (2): Spark venstre fod fremad. (3): Træd venstre fod tilbage. (4): Støt højre fod tilbage (vægten er på venstre fod).

CHASSÉ

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd venstre fod til venstre. (&): Træd højre fod ved siden af venstre. (2): Træd venstre fod til venstre side.

CLAP

1 taktslag

Er at klappe begge hænder sammen på et bestemt taktslag.

CLICK

1 taktslag

Knipse med fingrene. Se også snap

COASTER STEP

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd tilbage på højre fodballe. (&): Venstre fodballe ved siden af højre. (2): Træd frem på højre fod.

DIG

1 taktslag

Placere hælen i gulvet med eftertryk.

DRAW  DRAW UP

?

Er at glide/slæbe den omtalte fod på et bestemt antal taktslag.

FAN

2 taktslag

(1):Drej højre tå til højre, mens hælen bliver i gulvet. (2): Drej højre tå til bage til center, stadig med hælen i gulvet.

FLARE

1 taktslag

Er et lavt spark, hvor foden er vandret løftet lige over gulvet.

FLICK

1 taktslag

Er at sparke den bestemte fod tilbage eller til siden. I flick peger tåen nedad.

FOOT BOOGIE

4 taktslag

(1): Mens venstre fod bliver i gulvet, drejer højre tå til højre (højre hæl bliver i gulvet som i fan). (2): Drej højre hæl til højre (fodballen bliver i gulvet). (3): Drej højre hæl til center (fodballen bliver i gulvet). (4): Drej højre tå til center(hælen bliver i gulvet).

GRIND

2 taktslag

(1): Højre hæl krydser over venstre fod med en fodlængde fra venstre tå, og højre tå peger til venstre. (2): Behold vægten på højre hæl, twist højre tå til højre. Samtidig træder du diagonalt tilbage til venstre på venstre fod.

HEEL BALL CHANGE

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Støt hælen frem på den identificerede fod. (&): Træd hjem på fodballen på begynderfoden. (2): Et hurtigt vægtskift til den anden fod. Denne bevægelse er på stedet.

HEEL BOUNCHES

& 1 = 1 taktslag

(&): Du hæver samtidigt begge hæle fra gulvet, samlet eller lidt adskilt. (1): Du sænker begge hæle til gulvet.

HEEL JACK

& 1 & 2 = 2 taktslag

(&): Træd diagonalt tilbage på højre fod. (1): Støt venstre hæl i gulvet. (&): Træd venstre fod på plads. (2): Støt højre fod ved siden af venstre fod.

HEEL SPLIT

2 taktslag

(1): Bevæg hælene fra hinanden (vægten er på fodballerne). (2): Bevæg hælene sammen igen.

HEEL STRUT

2 taktslag

(1): Støt venstre hæl frem med tåen , der peger op. (2): Smæk venstre forfod i gulvet, og du har vægten på venstre fod. De kan kun laves fremad.

HEEL SWITCHES

1 & 2 & = 2 taktslag

(1): Støt højre hæl frem. (&): Træd hjem på højre fod. (2): Støt venstre hæl frem. (&): Træd hjem på venstre fod.

HIP BUMP

?

Er at lave hoftebevægelser uafhængig af fodbevægelser (diagonalt frem eller tilbage) beskrives i stepsheet.

HIP ROLL

?

Cirkulerende hoftebevægelse.

HITCH

1 taktslag

Er at bøje dit knæ og hæve benet så låret på det ben du laver hitch med, skal være vandret med gulvet.

HOOK

1 taktslag

Løft knæet og sving anklen ind foran dit skinneben.

HOP

& 1 = 1 taktslag

(&): Hop på højre fod op i luften. (1): Du lander på højre fod.

JAZZ BOX

3 taktslag

(1): Kryds højre fod over venstre. (2): Træd tilbage på venstre. (3): Træd til højre på højre fod.

JUMP

& 1 = 1 taktslag

(&): Sæt af på højre fod. (1): Saml venstre fod frem til højre fod og land på begge fødder.

KICK

1 taktslag

Spark den identificerede fod frem, eller til siden eller bagud.

KICK BALL CHANGE

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Spark højre fod frem. (&): Skift hurtigt vægt til højre fodballe ved siden af venstre fod. (2): Et hurtigt vægtskifte til venstre fod. Bevægelsen er på stedet.

KICK BALL CROSS

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Spark højre fod frem. (&): Træd højre fodballe ved siden af venstre fod.(2): Kryds venstre fod over højre fod. Vægten er på venstre fod.

KICK BALL TOUCH

1 & 2  2 taktslag

(1): Spark højre fod frem. (&): Træd højre fodballe ved siden af venstre fod. (2):Støt venstre fod ved siden højre fod. (Vægten er på højre fodballe).

LOCK


Beskriver en fodposition, hvor det ene ben er tæt krydset over eller bag ved det andet, og vægten er på det ben, der locker (låser).

LOCK STEP

2 taktslag

(1): Træd frem på højre fod. (2): Venstre fod glider op og krydser bag om højre. Vægten er på venstre fod.

LUNGE

1 taktslag

Er at tage et langt trin i den bestemte retning, mens du bøjer knæet på det ben, du tager skridtet med.

MAMBO

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd frem på venstre fod. (&): Læg vægten tilbage på højre fod. (2): Træd venstre fod ved siden af højre fod.

MASH POTATO

& 1 & 2 = 2 taktslag

(&): Træd højre fod en smule bag ved venstre fod med hælen drejet en smule til venstre. (1): Drej højre hæl til højre. (&): Træd tilbage på venstre fod en smule bag ved højre fod med venstre hæl drejet til højre. (2): Drej venstre hæl til venstre. Dette mønster kan fortsætte til så mange taktslag, som ønskes.

MILITARY TURN

2 taktslag

(1): Træd frem på højre fod. (2): Drej ½ omgang til venstre på begge fodballer. Læg vægten på venstre fod, som er forrest. I military turn forbliver fødderne i gulvet under drejet, hvorimod man i pivot turn løfter fødderne, når man går trinet.

MONTEREY TURN

4 taktslag

(1): Støt højre tå til højre. (2): Drej ½ omgang til højre på venstre fodballe og saml højre fod tær til venstre, men du gør drejet færdigt og skifter vægten over på højre fod. (3): Støt venstre tå til venstre side. (4): Saml venstre fod hjem ved siden af højre.

PADDLE TURN

4 taktslag

(1): Peg højre fod lidt frem, vægten forbliver på venstre fod. (2): Drej 1/4 til venstre. (3): Peg højre fod lidt frem. (4): Drej 1/4 til venstre. Kan også gøres som 1/8.

PIVOT TURN

2 taktslag

(1): Træd frem på venstre fod. (2): Drej en ½ omgang til højre.

POINT

1 taktslag

Pege den løse fod frem, tilbage, til siden eller krydset over det andet ben.

POLKA

1 & 2 & = 2½ taktslag

(1): Træd frem på højre fodballe. (&): Træd venstre ved siden af højre. (2): Træd frem på højre fodballe. (&): Drej ½ omgang til højre på højre fodballe. Herefter går trine den anden vej.

ROCK STEP

2 taktslag

(1):Træd tilbage på venstre fod og læn kroppen en anelse tilbage. (2): Træd højre fod på plads(in place). Vægten er på højre fod.

ROCKING CHAIR

4 taktslag

(1): Træd frem på højre fod og læn kroppen en anelse frem. (2): Læg vægten tilbage på venstre fod. (3): Træd tilbage på højre og læn kroppen en anelse tilbage. (4): Læg vægten frem på venstre fod.

RONDÉ

?

Er at lave en bevægelse, hvor det ene ben, der ikke bærer vægten, bevæger sig fra én  position til en anden i en cirklende bue med eller mod uret. Foden har ikke kontakt med gulvet.

SAILOR STEP

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Kryds højre fod bag ved venstre. (&): Træd til venstre på venstre fod. (2): Træd højre fod en anelse diagonalt frem til højre, men du læner dig en anelse til højre.

SCISSORS

3 taktslag

(1): Træd til højre på højre fod. (2): Saml venstre ved siden af højre fod. (3): Kryds højre fod foran venstre fod.

SCUFF

1 taktslag

Er at løfte foden og sparke fremad, så hælen smutter hen over gulvet.

SHIMMY

?

Er en bevægelse med overkroppen, hvor skuldrene modsat hinanden bevæger sig frem og tilbage i synkoperet rytme. Tag armene ud til hver sin side, slap af i skuldrene, og mens du bevæger din højre skulder frem, vil venstre skulder bevæge sig tilbage. Når du ryster skuldrene hurtigt frem og tilbage, vil du have en shimmy.

SHUFFLE

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd frem på højre fod. (&): Træd venstre ved siden af højre. (2): Træd frem på højre.  Også kaldet triple step.

SKATE

2 taktslag

Som at løbe på skøjter.

SLAP

?

Er at klappe på din hæl eller knæ eller andre dele af kroppen. Højre hånd klapper altid i højre side og omvendt.

SLIDE  SLIDE UP

1 taktslag

Du glider den nævnte fod hen til den fod, der bærer vægten. Foden der slider holdes i kontakt med gulvet.

SNAP


Se click

STEP SHEET


Dansebeskrivelse.

STOMP   STOMP UP


Er at trampe den bestemte fod ned i gulvet, så det laver en lyd. Der ingen vægt på den fod, der tramper i stomp up.

SUGAR FOOT

2 taktslag

(1): Støt højre tå ved siden af venstre fods svang (turned in). (2): Støt højre hæl ved siden af venstre fods svang (turned out). Vægten er hele tiden på venstre fod.

SWEEP


Er at feje den bestemte fod fremad, tilbage, diagonalt eller krydset over den stående fod og lave en fejende bue, før du sænker foden.

SWIVEL HEELS   Swivel Toes -Travelling Swivel

2 taktslag

(1): Læg vægten på fodballerne og drej begge hæle ca. 45 grader til venstre. Tæerne følges ad parallelt og peger nu til højre. (2): Swivel hælene tilbage til center, og du er nu i startpositionen.

SWIVET

2 taktslag

(1):Drej højre tå til højre med vægten på højre hæl. Drej samtidig venstre hæl til venstre med vægten på venstre fodballe.(2): Drej højre tå til center. Vægten er nu på begge fødder.

TAP

& 1= 1 taktslag

(&): Smæk venstre hæl i gulvet. (1): Løft straks hælen igen.

THREE STEP TURN               Rolling vine

3 taktslag

(1): Træd venstre fod til venstre og drej 1/4 omgang til venstre. Kroppen er også drejet 1/4 omgang til venstre. (2): Drej 1/4 omgang til venstre og træd samtidig højre fod til højre(kroppen har nu drejet ½ omgang ialt) (3): Drej ½ omgang til venstre og træd samtidig venstre fod til venstre (du har nu drejet en hel omgang til venstre).

TOE STRUT

2 taktslag

(1): Støt frem på venstre forfod. (2): Smæk venstre hæl i gulvet og læg vægten på venstre fod.

TOUCH

?

Placere din fod i den bestemte retning uden vægt på foden.

TRIPPLE STEP

1 & 2 = 2 taktslag

(1): Træd ned på højre fod på stedet. (&): Træd ned på venstre fod på stedet. (2): Træd ned på højre fod på stedet.

TWINKLE


Er en kropsbevægelse, der bruges i vals. Når du tager valsetrin og drejer din krop samtidig, er det twinkle trin.

UNWIND


Er at lave en bevægelse, hvor startpositionen er den ene fod krydset over eller bag den anden fod. Du drejer nu i en given retning, så benene ender i parallel stilling. En unwind kan være 1/4, ½ , 3/4 eller 1/1 drejning til højre eller venstre.

VAUDEVILLE KICK

& 1 & 2 =2 taktslag

(&): Træd en anelse tilbage på venstre fod. (1): Kryds højre fod over venstre fod. (&): Træd diagonalt tilbage på venstre fod. (2): Støt højre hæl frem.

VAUDEVILLE SLOW

4 taktslag

(1): Træd højre fod til højre. (2): Løft venstre fod og støt hælen i gulvet på stedet. (3): Træd ned på venstre fod på stedet, in place. (4): Træd højre fod ved siden af venstre.

VINE   Grapevine

3 taktslag

(1): Træd til højre på højre fod. (2): Kryds venstre bagved højre fod. (3): Træd til højre på højre fod.

WALTZ BASIC STEP

3 taktslag

(1): Træd frem på venstre fod. (2): Saml højre fod til venstre. (3): Saml venstre til højre.

WEAVE

4 taktslag

(1): Kryds venstre fod foran højre fod. (2): Træd itl højre side på højre fod. (3): Kryds venstre fod bagved højre fod. (4): Træd højre til højre side.

Seneste kommentarer

23.10 | 03:54

Det gør vi bestemt også.
Det er et mærkeligt liv vi har fået i Verden.
Hvis vi må samles, så kommer vi selvfølgelig som vi plejer.
Haslev LineDance.

Del siden