Generalforsamling

04. marts 2024

                                Nørre Alslev d. 05. febuar 2024

 

 

Generalforsamling 

East Coast Linedancers indkalder hermed til generalforsamling 

Mandag d. 4. marts 2024 kl. 18:00 

i Tingsted Kultur- & Foreningshus i henhold til vedtægterne:

 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent. 

2.   Formandens beretning. 

3.    Kasserer aflægger regnskab. 

4.    Behandling af indkomne forslag. Skal sendes på mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

5.    Fremtiden 

6.     Valg af bestyrelse i henhold til §4: 

 Asger Michelsen – modtager genvalg

 Jette Krag – modtager ikke genvalg

 Rigmor Hansen – modtager genvalg        

7.     Eventuelt. 

Klubben er vært ved 2 stk. Smørrebrød.

I bedes sende 1 danseønske til mig senest d. 20. februar 2024. 

P.b.v. 

Ellen Michelsen

formand

Søndagsdans 07-04-2024.pdf
Aktivitetsplan 2023-24.pdf